Andeko
Image default
Financieel

Hoe wordt bewindvoering aangevraagd?

Soms kan het verstandig zijn om bewindvoering aan te vragen. Een ander persoon, of een professionele bewindvoerder, beheert dan het geld van de aanvrager. In beide gevallen mag dit niet zomaar gebeuren, maar is het de rechter die een bewindvoerder aanstelt. Hierdoor blijft er toezicht op de inkomsten en uitgaven.

Waarom bewindvoering

Er zijn verschillende redenen waarom bewindvoering wordt aangevraagd. Soms kunnen mensen voor een korte of lange tijd hun eigen financiën niet beheren. Denk hierbij aan mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en maar ook bijvoorbeeld ook personen die langere tijd in een ziekenhuis verblijven. De financiële verplichtingen gaan gewoon door, en een ander persoon zal deze taak dan op zich moeten nemen. Hierdoor wordt voorkomen dat de personen in financiële problemen zal raken. Ook mensen met problematische schulden hebben vaak baat bij een bewindvoerder. Hier is iemand nodig die de financiën kan ordenen en betalingsachterstanden kan oplossen.

Hoe bewindvoering wordt aangevraagd

Iedereen mag zelf bij de rechtbank een bewindvoerder aanvragen. Als de rechter de aanvraag goedkeurt dan zal hij een bewindvoerder aanstellen. Ook behandelaren van bijvoorbeeld instellingen kunnen een aanvraag doen als het in het belang is van hun client. Partners en familieleden mogen ook bewindvoering aanvragen. Ook een voogd van een minderjarige heeft deze bevoegdheid.

De aanvraag gebeurd bij de rechtbank van de regio waar de betrokkene woont. Via de website van de rechtspraak kan een formulier worden ingevuld en opgestuurd naar de kantonrechter. Op het formulier staat wie de aanvraag indient en voor wie de aanvraag is bedoeld. De aanvrager zal omschrijven waarom bewindvoering gepast is. Dit kan worden ondersteunt met bijlage van bijvoorbeeld behandelaren, huisartsen of andere betrokkenen. De rechter zal vervolgens bepalen of hij de persoon op zitting wil ontvangen, of dat de bewindvoering wordt toegekend zonder de persoon te zien. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als er duidelijk blijkt dat een persoon een dementieel beeld vertoond, waardoor hij zijn eigen mening niet kan verwoorden. Tijdens de zitting kan de persoon voor wie de bewindvoering is aangevraagd vertellen of hij het wel of niet eens is, en dit van argumenten voorzien. Het is uiteindelijk de rechter die beslist. Alle aanwezigen op zitting krijgen een afschrift van de uitspraak, waarna beide partijen 3 maanden de tijd hebben om tegen de beslissing in beroep te gaan.

De bewindvoerder zal een boedellijst opstellen voor de rechtbank. Hij maakt afspraken over het bedrag dat de persoon mag besteden voor dagelijkse boodschappen. Over grote uitgave of het aangaan van een contract die gevolgen hebben voor de financiën beslist de bewindvoerder. De bewindvoerder regelt de belastingaangifte en verantwoord jaarlijks de inkomsten en uitgaven aan de rechtbank.

https://www.bewindvoeringskantoornoordbrabant.nl/bewindvoering/