Andeko
Image default
Financieel

Producten met 6% btw

Op de meeste producten wordt in Nederland het hoge BTW tarief, anno 2016 is dat 21%, geheven. Wanneer vallen producten nu in het lage tarief van 6%? Het 6% BTW tarief wordt toegepast op alle producten en diensten die onder primaire levensvoorzieningen vallen óf waar maatschappelijk belang in wordt gezien.

Hier valt dan de toepassing van het hoge tarief af te leiden: alle overige producten (mits niet vrijgesteld of op een nultarief gezet). Iets genuanceerder kun je zeggen dat het alle producten betreft die niet vallen onder de primaire levensvoorziening, zogenaamde luxe goederen die ‘enkel’ bijdragen aan comfort.

Producten onder het 6% BTW tarief in schema

  • Primaire levensbehoefte
  • Voedingsmiddelen Levensmiddelen, dus eten (vers en geconserveerd) en drinken, waarbij aangetekend dat alcoholische drank is uitgesloten. Dat snoep bijvoorbeeld wel in het lage 6% BTW tarief is opvallend met het oog op de eerste levensbehoefte. Ook voeding die bijdraagt aan de bereiding van eten valt onder het lage tarief, zoals bijvoorbeeld dierenvoer voor kippen, koeien en varkens.
  • Geneesmiddelen en hulpmiddelen Medicijnen, maar ook hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld invalidenkrukken.
  • Agrarische producten Hieronder vallen ook land- en tuinbouwzaden, bloemen en sierplanten.
  • Gas en warmte voor de tuinbouw Onder voorwaarde dat er een officiële verklaring aan de leverancier van gas of warmte wordt gegeven, waarin zwart op wit staat dat het verbruik puur en alleen bedoeld is voor tuinbouw.

 

  • Maatschappelijk belang
  • Boeken, dagbladen en tijdschriftenWellicht met het oog op het nog steeds aanzienlijke aantal laaggeletterden en analfabeten in Nederland wordt het tot zich kunnen nemen van het geschreven woord en nieuws van groot belang geacht.

 

  • Kunst en antiek De regels die zijn verbonden aan kunst- en antiekvoorwerpen om onder het 6% BTW tarief te vallen bevatten veel uitzonderingen, haken en ogen, maar het belang dat de Nederlandse overheid aan kunst en antiek hecht, voert de boventoon.

Meer informatie vindt u op Rekenmachine.site

https://www.rekenmachine.site/ondernemen/btwberekenen.html