Andeko
Image default
Woningen

Uw schuldsaldoverzekering aftrekken van de belastingen?

huis te koop

Premies voor een schuldsaldoverzekering die zijn gekocht als onderdeel van een hypotheek kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering. Maar wees niet blind. U kunt nergens een onbetaalde saldoverzekering voor belastingdoeleinden betalen en er wordt niet altijd een belastingvoordeel gegeven. Lees onder welke omstandigheden u verzekeringspremies kunt aftrekken van belastingen en waarom u dit het beste niet kunt doen.

Fiscaal voordeel op de schuldsaldoverzekering: welke mogelijkheden hebt u?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de premies die u betaalt voor een onbetaalde saldoverzekering, fiscaal af te trekken. Fiscale prikkels zijn afhankelijk van het systeem en de regio die u kiest bij het aanschaffen van een verzekering:

Zet uw schuldsaldoverzekering over naar woonbonus (in Vlaanderen) of huisvestingscheque (in Wallonië).

  • Vanaf 1 januari 2017 werd de woonbonus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervangen door een hogere vrijstelling van registratierechten. Hierdoor zijn heffingskortingen er niet meer mogelijk tenzij eerder een hypotheeklening en een schuldsaldoverzekering is afgesloten.
  • Breng uw schuldsaldoverzekering onder naar pensioensparen

U kunt er echter ook voor kiezen om af te zien van het belastingvoordeel van een schuldsaldoverzekering. Wanneer kies je welke optie?

Uw schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen onder de woonbonus of de wooncheque

Dit is natuurlijk een optie wanneer u uw hypotheek aan het einde van het jaar intrekt. Voor de meeste woningkredieten is dit mandje volledig gevuld met aflossing van kapitaal en rente op leningen. In dit geval ontvangt een verzekering door het openstaande saldo in het belastingstelsel te vermelden geen extra belastingvoordeel.

Maar als u later dit jaar een woonkrediet aanvraagt, kan het zijn dat de aflossing en rente over het eerste jaar niet volledig in het fiscale mandje zijn ingevuld. Als u dan de schuldsaldoverzekering met premie (eenmalige premie) afsluit, kunt u alleen in het eerste jaar betalen om het belastingvoordeel te maximaliseren.

Er zijn enkele voorwaarden waaronder premies voor een schuldsaldoverzekering in dit systeem kunnen worden opgenomen:

  • U moet 65 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan de schuldsaldoverzekering.
  • U dient de verzekering zelf af te sluiten; polissen bij meer dan één verzekeringnemer kunnen geen fiscaal voordeel opleveren.
  • U moet alle eigendoms- of gebruiksrechten van het huis bezitten.

Uw schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen onder pensioensparen

Er zijn enkele voorwaarden waaronder premies voor een schuldsaldoverzekering in dit systeem kunnen worden opgenomen:

U moet 65 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan de schuldsaldoverzekering.

U dient de verzekering zelf af te sluiten; polissen bij meer dan één verzekeringnemer kunnen geen fiscaal voordeel opleveren.

U moet alle eigendoms- of gebruiksrechten van het huis bezitten.

De pensioenspaarkorf staat immers los van de Vlaamse woonbonus of de Waalse wooncheckkorf (de korf bevat dus meestal al aflossingen en hypotheekrentes). Door hier de premie voor een schuldsaldoverzekering op te nemen, kunt u extra belastingvoordeel krijgen.

Uw schuldsaldoverzekering niet aftrekken van de belastingen?

Uit fiscale overwegingen zijn er echter goede redenen om premies voor een schuldsaldoverzekering niet op te nemen.

In geval van overlijden wordt geen belasting geheven over het door de verzekering betaalde kapitaal, en als de begunstigde van de verzekeringspremie (dwz de langstlevende partner) deze premies van de belasting heeft afgetrokken, moet deze worden belast. Ook als alleen een borgsom voor de schuldsaldoverzekering wordt afgetrokken.

Deze belasting is afhankelijk van het systeem waarin u de schenking heeft bijgedragen:

  • Voor pensioenspaarregelingen wordt het gestorte kapitaal belast tegen 8%.
  • Voor woonbonussen of huisvestingscheques dient de belasting over een aantal jaren (13 jaar, 10 jaar voor 65-plussers) te worden betaald en berekend op basis van de nominale rente. Naarmate de leeftijd van de begunstigde op het moment van betaling toeneemt, stijgt dit percentage van 1% (≤40 jaar) tot 5% (≥65 jaar). Met andere woorden, een deel van het gestorte kapitaal moet 10 jaar of langer als belastbaar inkomen worden aangegeven om de belastingvoordelen bijna altijd volledig te verrekenen.

huis te koop geel

https://be.propenda.com