Andeko
Image default
Gezondheid

EHBO cursus

AREHBO verzorgt officieel erkende EHBO cursussen in Ede

Bent u in staat om eerste hulp te verlenen wanneer er bij u in de omgeving een ongeluk plaatsvindt of wanneer iemand bijvoorbeeld onwel wordt of dreigt te verdrinken? Als u op al deze vragen ‘nee’ antwoordt bent u eigenlijk in verzuim, want de Nederlandse wet verplicht u om in dit soort situaties uw medemens te helpen. Door een erkende Oranje Kruis EHBO cursus bij AREHBO in Ede te volgen komt u in het geval van de eerder genoemde noodsituaties goed beslagen ten ijs en kunt u hulpbehoevenden ook écht helpen. De volledige cursus neemt 6 dagdelen, oftewel 24 lesuren in beslag en wordt afgesloten met een examen waarmee u een officieel diploma kunt behalen. Let wel, dit diploma is slechts 2 jaar geldig. Het is daarom raadzaam om jaarlijks ‘op herhaling’ te gaan, zodat uw hulpvaardige medische kennis altijd up-to-date blijft.

 

Dit wordt er tijdens de EHBO cursus behandeld

Tijdens het volgen van de EHBO cursus wordt u door ervaren docenten in eerste instantie uitgelegd op welke signalen u in uw omgeving moet letten, zodat u tijdig hulp kunt bieden. Omdat problemen met de ademhaling of de bloedsomloop tot de meest voorkomende klachten bij mensen in nood behoren, wordt u vervolgens geïnstrueerd hoe u dient te handelen als u daar bij een hulpbehoevende mee te maken krijgt. Ook stoornissen in het bewustzijn en shocktoestanden komen tijdens de cursus aan de orde. Uiteraard leert u hoe u het beste bloedingen en (brand)wonden kunt te behandelen en wat u moet doen in het geval van kneuzingen of verstuikingen. Tenslotte staan de cursusleiders ook stil bij onder meer oogletsel, botbreuken, ontwrichtingen en vergiftiging. De EHBO cursus bestaat overigens niet alleen maar uit een puur theoretisch gedeelte. U gaat ook praktisch aan de slag met verband en hulpmiddelen.