Andeko
Image default
Zakelijk

Wat zijn de eisen voor een lead auditor?

De meeste bedrijven gebruiken een managementsysteem voor al hun informatiestromen. Wil je zo veel mogelijk profijt hebben van je managementsysteem, dan is het aan te raden om regelmatig audits uit te laten voeren. ISO 19011 is wereldwijd het referentiedocument voor een interne audit, een belangrijk instrument waarmee het functioneren van een organisatie kan worden beoordeeld. Wanneer je een managementsysteem gebruikt wat verschillende normen moet voldoen dan stelt dat speciale eisen aan een interne audit. Bij de interne audits speelt de lead auditor, degene die verantwoordelijk is voor de interne audits van de managementsystemen, een belangrijke rol.

Wat moet een lead auditor allemaal kunnen?

Om deze rol van lead auditor zo goed mogelijk te kunnen vervullen bestaan er cursussen die worden aangeboden door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Deze stichting zorgt al meer dan 100 jaar ervoor dat normen en richtlijnen op verschillende gebieden worden vastgelegd en nageleefd. Ook biedt de stichting verschillende trainingen en cursussen om te borgen dat deze normen en richtlijnen in de praktijk kunnen worden toegepast en uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan is de cursus lead auditor ISO 19011. De ISO 19011 norm biedt richtlijnen voor het uitvoeren audits van managementsystemen. De lead auditor training behandelt de principes van een audit, hoe een auditprogramma te managen en hoe een audit van een managementsysteem moet worden uitgevoerd. Je leert interviewtechnieken om de audit goed te kunnen uitvoeren en hoe je de bevindingen moet omzetten in een rapportage. Ook besteedt deze training aandacht aan het nieuwe principe van risico gebaseerd auditen. Bij deze vorm van auditen ligt de focus op de belangrijkste risico’s waar organisaties mee te maken krijgen als ze hun doelstellingen willen behalen.

Waarom is een interne audit van een managementsysteem belangrijk?

Audits zijn een belangrijk instrument waarmee het functioneren van een managementsysteem binnen een organisatie kan worden beoordeeld. Een audit is een belangrijke bron van informatie waarmee een directie kan beoordelen of doelstellingen worden behaald en hoe de prestaties kunnen worden verbeterd. Door de ISO 19011 norm kunnen de lead auditors de juiste informatie op een bruikbare manier aanleveren zodat meerjarenprogramma’s kunnen worden ontwikkeld om de prestaties te verbeteren. Tevens kunnen prioriteiten worden gesteld en kunnen de gebreken die zijn geconstateerd worden hersteld. Met een interne audit krijg je grip op de ontwikkeling van je bedrijf en kun je tijdig bijsturen waardoor de risico’s en kosten op korte en lange termijn worden verkleind.