Andeko
Image default
Internet

Wat is asset management en wat is de impact ervan op jouw organisatie?

Het huidige scenario voor ondernemingen is er een van sterke concurrentie en de dringende noodzaak om de productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen. In die zin hebben veel managers geïnvesteerd in asset management software als een manier om hun bedrijf te differentiëren en concurrerender te maken.

Wanneer het goed is uitgewerkt, levert asset management bedrijven veel voordelen op, voornamelijk in de vorm van kostenverlaging en stroomlijning van de activiteiten, waardoor het bedrijf een nog concurrerender product kan aanbieden. Wilt je meer weten over dit onderwerp? Lees verder!

 

Wat zijn activa?

Activa worden gedefinieerd als elk fysiek voorwerp dat onder de controle van een bepaalde organisatie valt, ook al staat het haar niet onmiddellijk ter beschikking.

Tot de categorie activa behoren onder meer machines voor de produktielijn, kantoormateriaal, voertuigen voor het wagenpark van de onderneming en computerapparatuur. Activa zijn, in het algemeen, de materiële goederen van het patrimonium van de onderneming.

 

Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheer is het gecoördineerde geheel van activiteiten dat erop gericht is waarde te onttrekken aan de activa van de onderneming. Zoals: afweging van kosten, kansen en risico’s, van de activa verwachte prestaties, enz.

Dit beheer moet al vóór de aankoop van een activum worden uitgevoerd, vanaf het overleg over de noodzaak van een dergelijke investering tot aan de verwijdering ervan.

Daarom is het belangrijk te rekenen op asset management software om de best mogelijke prestaties uit de activa te halen. Het activabeheer helpt de onderneming ook om de procedures en technische normen aan te passen aan de nationale en internationale normalisatie.

 

Wat zijn de voordelen van een asset management software?

  • Kostenverlaging

De aanschaf en het onderhoud van activa vergen kosten van de ondernemingen. Hoe beter het beheer van deze activa, hoe lager dus de kosten in verband met zowel de aankoop als het onderhoud ervan. Bovendien heeft een goed beheerd goed een langere levensduur, betere prestaties en een praktischer gebruik binnen het bedrijf, wat besparingen oplevert.

 

  • Verhoging van de productiviteit

De activa zijn onontbeerlijk voor de teams om te werken en te produceren. Als jouw werknemers oude en ongeschikte machines gebruiken, zullen ze uiteindelijk minder produceren en met een slechtere kwaliteit. Daarom houdt de implementatie van een asset management software rechtstreeks verband met de productiviteit van jouw teams, door hen het best mogelijke instrument aan te bieden, tegen de laagst mogelijke kosten.

 

  • Controle van de afschrijvingen per afdeling

Elke sector van een onderneming heeft zijn vraag naar voorraden, goederen en middelen. Door een beleid inzake activabeheer vast te stellen, kunt je ervoor zorgen dat de afschrijvingen aan de juiste kostenplaatsen worden toegewezen.

 

  • Budget optimalisatie

Door een beter inzicht in jouw vraag naar activa en hun nuttige levensduur is het gemakkelijker om een degelijk budget op te stellen dat is afgestemd op jouw realiteit, met inbegrip van het voorspellen van aankopen en het versnellen van de goedkeuring van budgetten.