Andeko
Image default
Energie

EAZWind en de technologie

In de energiesector veranderen Big Data, AI en IoT de manier waarop we energie verbruiken en produceren. Door digitalisering veranderen we de manier waarop we energie verbruiken en produceren. De spelers ontwikkelen nieuwe oplossingen en klantwaarde als gevolg van big data, AI en IoT. Het elektriciteitsnet van de toekomst zal digitaal, gedecentraliseerd en collaboratief zijn. Om de verandering te versnellen, werken spelers uit verschillende sectoren samen. In dit artikel worden acht gelegenheden opgesomd waarbij EAZ Wind veranderingen in de energiesector heeft versneld, met een focus op die gelegenheden.

Waarom EAZWind de consument belangrijk vindt

De energiesector wordt ontwricht door nieuwe spelers en oude spelers die het laten afweten. Consumenten staan in het middelpunt van de markt en zijn de drijvende kracht achter de overgang naar een duurzamere en betaalbare toekomst. Consumenten zijn de drijvende kracht achter deze veranderingen dankzij een groter bewustzijn, nieuwe technologie en een regelgevingsklimaat dat duurzame en zuinige oplossingen bevordert. Consumenten willen van alle spelers op de energiemarkt hetzelfde: veilige, zuinige, betrouwbare en duurzame diensten. Naarmate de markt evolueert, evolueren ook de rollen van de verschillende spelers. Als gevolg daarvan verschuiven nutsbedrijven en netwerkbeheerders van energieproducenten naar dienstverleners. Zij blijven zorgen voor de betrouwbare werking van het netwerk, maar worden ook verantwoordelijk voor het aanbieden van nieuwe diensten zoals vraagbeheer, het in evenwicht brengen van opwekking en belasting en het mogelijk maken van nieuwe diensten en technologieën. 

Energiesector en AI

Meer gegevens en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), bieden mogelijkheden om sneller betere beslissingen te nemen. De beschikbaarheid van meer gegevens en nieuwe technologieën, zoals AI, heeft nieuwe kansen gecreëerd in de energiesector. Kunstmatige intelligentie is al in andere industrieën gebruikt en wordt nu ook in de energiesector toegepast. AI kan grote hoeveelheden gegevens analyseren en sneller beslissingen nemen dan menselijke operatoren dat kunnen (bijvoorbeeld dispatch-beslissingen). AI kan worden getraind om de beslissingen van menselijke operatoren te optimaliseren en anomalieën in gegevens op te sporen die (onder andere) op onjuiste activiteit kunnen wijzen. Alle exploitatieniveaus, van microgrids tot grote transmissienetwerken, kunnen met behulp van AI worden geoptimaliseerd. AI kan worden gebruikt om netwerkoperaties te optimaliseren, zoals spanningsregeling en frequentieregeling, maar ook om programma’s voor vraagvermindering te ondersteunen, zoals slimme thermostaten. 

Digitalisering van energiesector

De energiesector bevindt zich in de voorste gelederen van de digitale transformatie. Met de digitalisering van het net en de toenemende verspreiding van gedistribueerde hernieuwbare energie, worden energieopwekking, -transmissie en -distributie steeds meer gedecentraliseerd. Het verzamelen, verwerken en analyseren van al deze informatie is nodig om betere beslissingen te nemen en efficiëntere systemen te bouwen. Deze transformatie creëert ook een enorm potentieel voor innovatie en groei.https://www.eazwind.nl/