Andeko
Image default
Bedrijven

Wat is aanvullend pensioen?

Wat is een aanvullend pensioen?

Een aanvullend pensioen is het pensioen dat voor werknemers wordt opgebouwd door een werkgever of bedrijfstak. Aanvullende pensioenen worden de ‘tweede pijler’ van pensioenen genoemd.

Hoe werkt een aanvullend pensioen?

Een aanvullend pensioen wordt gefinancierd door premies van werkgevers en werknemers. Bij pensionering ontvangt de werknemer het aanvullend pensioen in de vorm van een eenmalige kapitaaluitkering of een periodieke (jaarlijkse of maandelijkse) uitkering.

Welke regels zijn van toepassing?

Een aanvullend pensioen moet worden beheerd door een pensioeninstelling. Dit kan een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds zijn. Het doel van deze verplichting is om werknemers te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van het faillissement van hun werkgever.

Waarom is het belangrijk om aanvullende pensioenrechten te beschermen?

Bepaalde regels van aanvullende pensioenregelingen kunnen ertoe leiden dat werknemers hun pensioenrechten mislopen wanneer ze naar de EU verhuizen.

Regelingen kunnen van deelnemers eisen dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat hun pensioenrechten onherroepelijk worden verworven, of ‘vested’. Zo mag een werknemer die zijn baan opgeeft en naar een andere lidstaat verhuist, geen pensioenrechten verdienen als hij niet lang genoeg voor de werkgever heeft gewerkt.

Zelfs als de pensioenrechten zijn verworven wanneer de werknemer de regeling verlaat, kan hun toekomstige waarde worden uitgehold door inflatie, tenzij de pensioenrechten voldoende worden behouden door hun waarde in de loop van de tijd aan te passen.

https://www.scildon.nl/lijfrente/aanvullend-pensioen/wat-is-aanvullend-pensioen/