Andeko
Bedrijven

BHV-cursus volgen tijdens de coronacrisis

Veel mensen vragen zich nu af of het nog wel veilig is om een BHV-cursus te volgen tijdens de coronacrisis. Welke maatregelen worden er bijvoorbeeld getroffen om een cursus toch nog veilig te kunnen volgen? Kunnen we ervan uit gaan dat iedereen gezond is tijdens een cursus? Kunnen alle onderwerpen, die aan bod komen, ook wel geoefend worden? Denk aan bijvoorbeeld reanimeren.

Maatregelen tijdens BHV-cursus

Aanbieders van BHV-cursussen hebben conform de richtlijnen van het RIVM verschillende maatregelen genomen voor tijdens en voor de BHV-cursus.

Maatregelen omtrent COVID-19

  • Alle actuele voorschriften omtrent hygiëne en voorzorgsmaatregelen zoals uitgevaardigd door de Rijksoverheid zijn getroffen om de bedrijfsvoering en leveringen te blijven garanderen
  • Cursussen worden gegeven aan kleinere groepen i.v.m. de 1,5 maatregel
  • Cursisten krijgen vaak hun eigen materialen. Denk aan bijvoorbeeld een eigen reanimatiepop, verbandkoffer en brandblusser.
  • Vooraf worden vaak alle maatregelen omtrent veiligheid en hygiëne doorgenomen door de cursushouder met de cursisten.
  • Cursusruimtes zijn vaak binnen, daarom wordt er gekeken naar de ventilatie binnen de ruimtes.

Gezondheidsverklaring

Vaak wordt een cursist gevraagd vooraf een gezondheidsverklaring in te vullen en deze mee te nemen. Iedere cursist moet vooraf verklaren gezond te zijn om deel te mogen nemen, daarnaast is de aanbieder van de cursus in bezit van alle persoonsgegevens. 

Maatregelen tijdens de oefeningen

Elke BHV-cursusaanbieder is verplicht om zijn/haar product te laten voldoen aan de eisen die het RIVM stelt. Zo heeft elke aanbieder ook de oefeningen aangepast om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Oefeningen als reanimeren, de Rautek greep en de stabiele zijligging waren oefeningen waarbij op elkaar geoefend werd en/of geen ,5 meter afstand werd gehouden. Deze oefeningen kunnen nu alleen nog uitgevoerd worden wanneer er special beschikbare poppen aanwezig zijn. Indien deze niet aanwezig zijn kunnen cursisten in tweetallen oefenen door op 1,5 meter afstand van elkaar de rol van slachtoffer en hulpverlener aan te nemen.

Contact opnemen

Wanneer je niet zeker ben of de aanbieder van de cursus op een juiste manier maatregelen getroffen heeft, adviseren wij vooraf contact op te nemen met de aanbieder. Dan kunt u zelf een inschatting maken of het een slimme keuze is om deel te nemen aan de cursus.

Gerelateerde artikelen

Veiligheid voor iedereen

Wat is content?

Salarisbetaling uitbesteden