Andeko
Image default
Banen en opleidingen

Studies verbeteren

De studenten tegenwoordig voelen zich vaak niet genoeg voorbereid op de arbeidsmarkt. Dit is een conclusie die wordt gemaakt door het Interstedelijk Studenten Overleg samen met CNV Jongeren, FNV jong, VCP Young Professionals, de Nationale Jeugdraad, Unipartners en Integrand. Deze organisaties vinden dat het zo echt niet langer door kan gaan en daarom komen ze met een gezamenlijke oproep voor actie om een betere aansluiting te creëren tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt

Afgelopen herfst kwam het ROA met statistieken over de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld de hbo-studenten. Uit deze cijfers is blijkt dat een kwart van de hbo-studenten zeer ontevreden is over de aansluiting tussen het onderwijs wat zij ontvangen en de arbeidsmarkt waar zij naartoe werken. Een vrij laag percentage van maar 30% geeft aan wel tevreden te zijn met de aansluiting die er nu is. De alumnimonitor van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten liet eerder al zien dat de studenten aan de universiteit al helemaal niet tevreden zijn.

Wat zijn de redenen om te gaan studeren

Er zijn uiteraard erg veel motivaties te bedenken om te gaan studeren. Hierbij staat de ontwikkeling van het intellect voorop. Als student zijnde wil je echter ook voldoende worden voorbereid op je eigen maatschappelijke en professionele carrière. Het is een erg zorgelijk feit dat studenten zo ontevreden zijn over hun voorbereiding. Een deel van de afgestudeerden merkt dat de inhoud van hun opleiding totaal niet aansluit op wat de arbeidsmarkt van hen vraagt. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de kans op een baan en de manier waarop jij je werk uiteindelijk kan uitvoeren. De statistieken zijn op dit moment echt een reden tot zorg, geven de verschillende organisaties aan. Wat kunnen we dan doen om de situatie te verbeteren? Het zou bijvoorbeeld een idee zijn om loopbaanbegeleiding aan te gaan bieden op de scholen. Een goede loopbaancoach zou begeleiding kunnen geven en studenten kunnen zich optimaal voorbereiden op de arbeidsmarkt die ze te wachten staat. Enkel theorie leren uit boeken en in projecten werken bereid een student echt onvoldoende voor op het leven dat ze na hun studie staat te wachten.

https://carrierepoort.nl/