Alles over outplacement

Collectief ontslag

30 werknemers van een bedrijf waar dat kalenderjaar minimaal 300 werknemers zijn tewerkgesteld

10% van de werknemers bij een bedrijf waar op zijn minst honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je minimaal 45 jaar oud zijn en werken binnen een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde ouderdom bereikt daarop heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder vervolgens de helft bedraagt van een voltijdse personeel Wanneer je na je ontslag wel een volkomen uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te bereiken moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt richting een nieuwe werkgever. U bent toe aan een nieuwe uitdaging, nadat u al talloze jaren voor hetzelfde onderneming werkt. Een nieuw bedrijf, nieuwe energie, nieuwe prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit vervolgens? Bent u in staat dit mee te nemen richting een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel legio jaren hard voor gewerkt.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn kersverse personeel?

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de veronderstelling om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u hierna te maken met het opzegtermijn verkorten. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo ook uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Wat is Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde onderneming. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol in onder meer het bepalen van uw loon, reces, rechten, plichten,… Het komt veelvuldig voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het onderneming, de organisatie, de instelling,…

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer naar een nieuwe functie Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer hierna 30 jaargang geleden uitgedacht in Amerika En hierna kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Ondertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande systeem. Als je ontslagen wordt dan kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het ontslag, Het signaleren van willen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Het traject

Het procesverloop van outplacement in 3 simpele stappen toegelicht:

Kersverse eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeelslid niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie te midden van de werkgever en personeelslid niet goed is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het organisatie bankroet gaat en dat de werknemer of legio weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Daarnaast bezuinigingen horen bij dit, ook wel collectief ontslag genoemd.